Beleid en Beheer

Met een beheer- en beleidsplan wordt het totale begraafplaatsbeheer belicht. Afhankelijk van de problematiek of vragen in een gemeente is het accent van het plan anders. Begraafplaatsbeheer wordt benaderd vanuit de invalshoeken:

Capaciteit

 • Wat is de huidige capaciteit?
 • Wat is de benodigde capaciteit op lange termijn?
 • Hoe kan de huidige en benodigde capaciteit op elkaar worden afgestemd?
 • Wat is hiervoor nodig?

Terreinbeheer

 • Hoe ziet de begraafplaats eruit?
 • Is de huidige situatie passend bij het gewenste beeld?
 • Hoe wordt de begraafplaats beheerd?
 • Zijn er efficiëntiemogelijkheden?

Organisatie

 • Welke afdelingen zijn betrokken bij het beheer van de begraafplaats(en)?
 • Wie is primaathouder?
 • Welke werkzaamheden vinden door wie plaats in het kader van begraafplaatsbeheer?

Financiën

 • Is de begraafplaats kostendekkend?
 • Zijn de tarieven transparant?
 • Zijn de beheerkosten in beeld?
 • Kortom, wat zijn de inkomsten en uitgaven op de begraafplaats?

Eindresultaat

Welk eindresultaat en functie wil de opdrachtgever uiteindelijk neerzetten met haar begraafplaats:

 • Binnen de gemeente dient voldoende grafruimte aanwezig te zijn voor nu en in de toekomst.
 • De gemeente wil een goed verzorgde plaats hebben uit respect voor de nabestaanden.
 • De begraafplaats dient een persoonlijke benadering voor te staan.
 • Belangrijk daarbij is de communicatie, controle (evaluatie) risicomanagement en de combinatie van de adviseurs op het gebied van begraafplaatsen.

De kennis en kunde wordt gebundeld, waarin Greenstepsadvies nauw samenwerkt met Bureau Wille Landschaps- & Begraafplaatsarchitectuur. Greenstepsadvies verzorgt de projectleiding, de capaciteit, het terreinbeheer en de technische invulling ervan, de organisatie en de (financiële) haalbaarheid. Bureau Wille komt met de ideeën en bepaalt de vormgeving voor een beheerbare en zo mogelijk een ‘kostendekkende’ begraafplaats.