Beleid en Beheer

Met een Sportbeheer- en beleidsplan wordt de totale buitensportaccommodaties belicht. Afhankelijk van de problematiek of vragen in een gemeente is het accent van het plan anders. Buitensportaccommodatie- beheer wordt benaderd vanuit de invalshoeken:

Vraag en aanbod

 • Wat is de benodigde vraagcapaciteit op lange termijn?
 • Wat is de huidige aanbod aan accommodaties?
 • Hoe kan de huidige vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd voor nu en in de toekomst?
 • Wat is hiervoor nodig?

Terreinbeheer

 • Hoe zien de buitensportaccommodaties eruit?
 • Is de huidige situatie passend bij het gewenste beeld?
 • Hoe wordt de buitensportaccommodaties beheerd?
 • Zijn er efficiëntiemogelijkheden?

Organisatie

 • Welke afdelingen zijn betrokken bij het beheer van de buitensportaccommodaties?
 • Wie is primaathouder?
 • Welke werkzaamheden vinden door wie plaats in het kader van accommodatiebeheer?

Financiën

 • Zijn de sportaccommodaties kostendekkend?
 • Zijn de tarieven transparant?
 • Zijn de beheerkost en exploitatiekosten in beeld?
 • Kortom, wat zijn de inkomsten en uitgaven van de buitensportaccommodaties?

Eindresultaat

Welk eindresultaat en functie wil de opdrachtgever uiteindelijk neerzetten met haar buitensportaccommodaties:

 • Binnen de gemeente dient voldoende sportfaciliteiten aanbieden voor nu en in de toekomst.
 • De gemeente wil goede buitensportaccommodaties hebben voor ‘gegarandeerde’ sportbeoefening
 • De buitensportaccommodatie dient een thuis te zijn voor de gebruikers en verenigingen.
 • Belangrijk daarbij is de communicatie, controle (evaluatie) risicomanagement en de combinatie van de adviseurs op het gebied van buitensportaccommodaties.

De kennis en kunde wordt gebundeld, waarin Greenstepsadvies nauw samenwerkt met landschapsarchitecten en sportadviseurs. Greenstepsadvies verzorgt in samenwerking de projectleiding, de vraag en aanbod, het terreinbeheer en de technische invulling ervan, de organisatie en de (financiële) haalbaarheid. De landschapsarchitecten komen met de ideeën en bepaalt de vormgeving voor een beheerbare en zo mogelijk een ‘kostendekkende’ buitensportaccommodatie.