Ontwerp en Realisatie

Om te komen tot het ontwerp en realisatie van buitensportaccommodaties dienen een totaal proces en diverse fasen doorlopen te worden. Er dient onderzocht te worden welke (deel)onderzoeken en vergunningen noodzakelijk zijn; tevens welke voorschriften relevant zijn voor een dergelijk ontwerp. Daarnaast is het communicatietraject met de verenigingen over hun wensen en eisen van essentieel belang. Wanneer alle fasen doorlopen zijn wordt volledig voldaan aan alle wet- en regelgeving en zijn tevens alle noodzakelijke technische randvoorwaarden bekend voor de realisatie van het beoogde ontwerp.

Ontwerp en Realisatie wordt benaderd vanuit de invalshoeken:

Vooronderzoeken

 • Is het bestemmingsplan geregeld?
 • Hoe is het gesteld met de bodem? (Milieukundig en Geotechnisch)
 • Welke vergunningen zijn er nodig?
 • Welke onderzoeken zijn er nodig?

Programma van eisen (PvE)

 • Analyseren vooronderzoeken en de resultaten hiervan in het programma van eisen verwoorden
 • Welke eisen en voorschriften worden er aan de inrichting gesteld?
 • Welke visie en een kwaliteitskader voor de buitensportaccommodatie is van belang?
 • Binnen welke financiële randvoorwaarde wordt het ontwerp gerealiseerd?

Van Schetsontwerp, via Voorlopig Ontwerp naar Definitief ontwerp

 • Vertaling van het programma van eisen is de basis om te komen tot het definitief ontwerp.
 • Welke sfeer straalt de accommodatie uit?
 • Welke materialen worden gebruikt?
 • Wat zijn de aanlegkosten ofwel wat is de kostenraming?
 • Hoe is het met de bestuurlijke goedkeuring van het ontwerp gesteld?

Besteksvoorbereiding, contractvorming en de aanbestedingprocedure.

 • Voor welke contractvorm wordt gekozen?
 • Welke aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd?
 • Wat is de directieraming van de aanleg?
 • Op welke wijze wordt er aanbesteed en aan wie wordt het werk gegund?

Realisatie

 • Op welke wijze wordt toezicht gehouden op een kwalitatief goede uitvoering van het werk?
 • Wordt het werk opgeleverd naar tevredenheid van de gemeente?

Eindresultaat

Welk eindresultaat wil de opdrachtgever uiteindelijk neerzetten met haar buitensportaccommodaties:

 • Binnen de gemeente wil voldoende sportfaciliteiten aanbieden voor nu en in de toekomst.
 • De gemeente wil goede buitensportaccommodaties hebben voor ‘gegarandeerde’ sportbeoefening
 • De buitensportaccommodatie dient een thuis te zijn voor de gebruikers en verenigingen.
 • Belangrijk daarbij is de communicatie, controle (evaluatie) risicomanagement en de combinatie van de adviseurs op het gebied van buitensportaccommodaties.

De kennis en kunde wordt gebundeld, waarin Greenstepsadvies nauw samenwerkt een aantal sport- adviseurs en communicatiedeskundigen. Greenstepsadvies verzorgt de projectleiding, het programma van eisen en de technische invulling ervan, de besteksvoorbereiding, contractvorming en de aanbestedingsprocedure en de realisatie. De sportadviseurs komen met de ideeën en bepalen de vormgeving voor een beheerbare en zo mogelijk een ‘kostendekkende’ buitensportaccommodaties van schetsontwerp tot definitief ontwerp.