Buitensportaccommodaties - Beleid en Beheer

Gemeente Lelystad (2010)

Sportcampus De Rietlanden Lelystad

De korfbal- en handbalvereniging moeten misschien verhuizen naar de locatie De Rietlanden. De gemeente Lelystad heeft gevraagd een ruimtelijk functioneel en technisch programma van eisen te maken voor de realisatie van een nieuwe sobere trainingssporthal. Eén van de eisen was dat het gekoppeld moest worden aan de bestaande sporthal De Rietlanden. In het planproces is veel aandacht besteed aan het vertrouwen dat de verenigingen in elkaar moeten hebben. Een veelheid aan scenario’s en inrichtingsmodellen is besproken. Het is gelukt om één model te kiezen dat de instemming had van zowel de verenigingen als de gemeente. Ook het programma van eisen is in constructief overleg met de zeven verenigingen opgesteld.